Profilaktyka badania piersi

Opublikowano: 27/01/2023

Foto: GiniClinic

Nowotwór piersi jest najczęstszym nowotworem występującym u kobiet w Polsce, według badań NFZ w roku 2021, a pandemia spowodowała, że rzadziej chodzimy do lekarza i rzadziej poddajemy się badaniom obrazowym. W tej sytuacji jeszcze istotniejsze staje się samobadanie piersi, które powinna umieć wykonać każda kobieta, już od najmłodszego wieku dojrzewania.

Profilaktyka badania piersi

Opublikowano: 27/01/2023

Foto: GiniClinic

Nowotwór piersi jest najczęstszym nowotworem występującym u kobiet w Polsce, według badań NFZ w roku 2021, a pandemia spowodowała, że rzadziej chodzimy do lekarza i rzadziej poddajemy się badaniom obrazowym. W tej sytuacji jeszcze istotniejsze staje się samobadanie piersi, które powinna umieć wykonać każda kobieta, już od najmłodszego wieku dojrzewania.

Nowotwór piersi jest najczęstszym nowotworem występującym u kobiet w Polsce, według badań NFZ w roku 2021, a pandemia spowodowała, że rzadziej chodzimy do lekarza i rzadziej poddajemy się badaniom obrazowym. W tej sytuacji jeszcze istotniejsze staje się samobadanie piersi, które powinna umieć wykonać każda kobieta, już od najmłodszego wieku dojrzewania. SAMOBADANIE PIERSI TO NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE, KTÓRYM DYSPONUJE KAŻDA KOBIETA. CHCEMY CIĘ DO NIEGO ZACHĘCIĆ!

Regularne badania pozwalają wykryć zmiany o średnicy około centymetra.

DLACZEGO JEST TO TAKIE WAŻNE?

Większość guzków, które wykrywamy sobie same jest łagodna. Aż 75% z nich to zmiany, które w porę usunięte nie przerodzą się w guzki złośliwe.

Jeśli zmiana liczy nie więcej niż 2 cm i nie ma przerzutów do węzłów chłonnych, to istnieje duża szansa na wyleczenie.

Samodzielna kontrola piersi przynajmniej raz w miesiącu przynosi wymierne korzyści. Nie każda zmiana jest wyczuwalna, ale badania pokazują, że większość guzków kobiety znajdują same.

Wiele kobiet nie bada się regularnie, twierdząc, że nie potrafi. W naszym krótkim poradniku przedstawione zostały podstawowe zasady samobadania piersi. Po każdym kolejnym badaniu kobieta zyskuje większe doświadczenie i jej obserwacje stają się coraz cenniejsze.

Wczesne wykrycie raka piersi leży także w Twoich rękach!

PODSTAWOWE WSKAZÓWKI

  1. Bądź systematyczna i konsekwentna.

  2. Wybierz sobie dzień, który łatwo zapamiętasz (np. ostatni dzień miesiąca).

  3. Jeżeli miesiączkujesz, wybierz dzień kilka dni po zakończeniu okresu, kiedy piersi są mniej wrażliwe i łatwiejsze w badaniu.

  4. Prowadź dzienniczek swoich obserwacji.

  5. Pierś prawą badaj lewą ręką, a lewą pierś prawą ręką.

Pobierz naszego e-booka ze wskazówkami jak poprawnie wykonać samobadanie piersi!